Saturday, April 18, 2015

Vetenskapsfestivalen!

Den som befinner sig i Göteborg i morgon, dvs söndag 19 april, rekommenderas att bege sig till stadsbiblioteket vid Götaplatsen, trappscenen, och se föredragsserien Liv, död...och datorer: Alan Turing och dagens datavetenskap som ingår i Vetenskapsfestivalen. Det drar igång klockan 11 och håller på till 17.55.

Jag kommer att medverka med föredraget Liv i datorn - kan vi simulera livets uppkomst? klockan 16.50. Ett problem är dock hur jag ska hinna få i mig något slags lunch eller eftermiddagsfika för att själv kunna vara i form 6 timmar efter starten, jag vill ju egentligen inte missa ett enda av föredragen!

Efter att jag skickade in titeln för mitt föredrag har jag lärt mig om Hinchliffes princip, som säger att när en titel avslutas med ett frågetecken, är svaret nej. Hinchliffes princip har dock motbevisats av artikeln Is Hinchliffe's rule true? av Boris Peon.