Saturday, March 10, 2018

Akta så inte hjärnan kollapsar!

Till det tok som snurrar runt på internet adderar vi nu att om du tänker på Grahams tal, ett fantastiskt stort tal som dyker upp i den del av kombinatoriken som kallas Ramseyteori, så kollapsar din hjärna till ett svart hål. Det verkar komma från något skämt i en video från Numberphile. Jag får väl vara försiktig då :)

Om det här talet sägs ofta att det observerbara universum inte skulle räcka till för att skriva ut det i decimalform. Det är sant, men det fångar liksom inte hur stort Grahams tal är. Det är lite som att säga att Rubiks kub har över tre olika tillstånd.

Jag har ofta skrockat lite inombords åt uttrycket "astronomiskt stort tal" och tänkt "de skulle bara veta vilka tal som förekommer i andra sammanhang". Så här kommer ett förslag på klassificering av tal i storleksfamiljer ordnade efter olika vetenskaper.

1. Astronomiska tal. Det här är tal av typen hur många meter det går på ett ljusår. The scale of the universe, kan man säga. Animeringen här är hisnande, men det är ingen större svårighet att skriva ner ett tal med 50 eller 100 siffror med papper och penna.

2. Kryptologiska tal. Här har vi de tal som gör att vi kan skicka pengar och inloggningar säkert över internet. Kryptonycklar är slumpmässiga strängar av ettor och nollor som är så långa att det ska vara praktiskt omöjligt att gissa eller leta igenom för att hitta dem och knäcka krypteringen. Animeringen the scale of the universe sträcker sig över 62 tiopotenser. Ett kryptosystem med nyckellängd på 256 bitar har $2^{256}$, eller ungefär $10^{77}$, möjliga nycklar. System med offentlig nyckel (public key) måste ha kanske 8 eller 16 gånger längre nyckel. Nu blir det lite jobbigt att skriva för hand, men en sådan nyckel tar ändå bara upp en försvinnande liten del av ett datorminne. De kryptologiska talen är bara ett litet snäpp ovanför de astronomiska i min klassificering. Titta gärna på avsnitt 1.7 i boken Applied Cryptography av Bruce Schneier.

3. Fysikaliska tal. Här har vi tal som dyker upp i statistisk mekanik. Varför fryser vatten till is vid en viss temperatur? Varför kokar det vid en viss annan temperatur, och hur kan det ändå finnas vatten i luften fast det är kallare än så och vatten är tyngre än luft? Vad är det som händer när saker koagulerar, spricker, blir magnetiska och så vidare, och det där entropi, vad är det?
  För att reda ut sådana saker behöver man resonera om tal som är större än de astronomiska och kryptologiska. Det handlar inte om antalet molekyler i luften i ett rum, utan om på hur många sätt de kan arrangeras, om vi till exempel klassificerar dem efter huruvida de befinner sig i eller utanför en kastrull på spisen. Typiskt rör det sig om sådant som två upphöjt till Avogadros tal. Nu kan vi inte längre hantera talen med en miniräknare eller med datorns flyttal. Fast vi skulle fortfarande kunna skriva ner dem i decimalform om vi omvandlade några planeter till papper! Och någon liten måne till gem för att hålla ordning.

4. Talteoretiska tal. I den del av talteorin som handlar om fördelningen av primtal, händer det ofta att man upphöjer till någonting ett par, tre, fyra gånger. Gauss och Riemann hade kommit på redan på 1800-talet att antalet primtal mindre än ett tal $x$, vilket brukar skrivas $\pi(x)$, approximeras väldigt bra av funktionen \[\mathrm{li}(x) = \int_0^x \frac1{\log t}\,dt.\] I den här integralen blir det lite tjafs kring $t=1$, men vi tolkar det som ett principalvärde, dvs kancellerar oändligheterna. Det såg till en början ut som om $\pi(x)$ alltid är mindre än $\mathrm{li}(x)$. Hur långt man än tittar i primtalstabellerna, verkar primtalen aldrig komma ikapp.
  Men sedan bevisade Littlewood och Skewes att $\pi(x)$ och $\mathrm{li}(x)$ kommer att hoppa bock över varandra oändligt många gånger, och att första gången primtalen kommer ikapp den logaritmiska integralen är för något $x$ som är mindre än \[e^{e^{e^{79}}}.\]
  Det här talet, $e$ upphöjt till $e$ upphöjt till $e$ upphöjt till 79, är redan långt förbi vad som kan skrivas ut i decimalform med alla atomer i det kända universum. Talet $e^{79}$ är ett astronomiskt stort tal, och när vi tar $e$ upphöjt till det talet, får vi ett tal som det krävs astronomiska resurser för att skriva ner i decimalform. Sedan ska vi alltså ta $e$ upphöjt till det talet.

5. Kombinatoriska tal. Här kommer Grahams tal och dess släktingar. Längst ner i det här skiktet ligger tornen. I stället för att som Skewes och Littlewood nöja oss med tre-fyra exponentieringar, bygger vi ett torn av en viss höjd, så här \[2^{2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^2}}}}}.\] Om vi sätter höjden till exempelvis 10, är vi redan i en helt annan bollpark än talteoretikerna.
  Här är ett problem där torn dyker upp: Tänk dig att du bor på en oändligt lång gata, där varje hus ska målas rött, grönt, eller blått. Det blir inte snyggt om två grannar väljer samma färg, så det vill vi undvika. Enkelt, du hör ju bara efter med dina två grannar hur de har tänkt måla, och vad de än säger, finns det åtminstone en färg kvar. Problemet är bara att de har sina andra grannar att tänka på, så de kanske kommer och frågar dig först. Vi antar att vi kan singla slant för att lösa upp situationer av typen "ok, vi tänker båda måla blått, så då får en av oss byta". Men informationen i grannarnas kommunikation hinner bara gå en ändlig sträcka, säg $n$ hus, på den vecka eller så man har på sig att välja färg. Då visar det sig att det inte går att garantera att alla grannar väljer olika! Som Alexander Holroyd berättade för oss på Chalmers förra våren, kommer det ungefär på ett ställe av $Tower(n)$ (ett torn av höjd $n$) att köra ihop sig och på grund av ändringar hit och dit i sista sekunden sluta med att två grannar målar sina hus i samma färg!
  Grahams tal, som är ännu mycket större än till exempel $Tower$ av något talteoretiskt tal, handlar om i vilken dimension en viss variant av tic-tac-toe inte längre kan sluta oavgjort. Där får vi börja med att skapa torn vars höjd bestäms av tidigare torn, och så vidare, och då har vi "ändå inte sett någonting än" som de säger på engelska. Jag får hänvisa till Numberphile igen.

6.  Datavetenskapliga tal. Alla tal vi har diskuterat hittills har varit möjliga att beräkna i princip. Det vore en enkel sak att skriva ett datorprogram som, om det kördes på en idealisk dator med oändlig hastighet och oändligt mycket minne, skulle spotta ut $Tower(1000)$ eller Grahams tal. Ett program för $Tower(1000)$ skulle kunna vara (i pseudokod):
\[N=1; \quad \mathrm{for} \,\, (k=1,\dots, 1000)\,\, \mathrm{do} \,\, N=2^N; \quad \mathrm{return}\, N.\] Det fick plats på en rad här. Och vi skulle kunna använda $Tower$ som en subrutin i ett något längre program för att beräkna de följande hisnande nivåerna upp till Grahams tal. Hela programmet skulle nog med bred marginal få plats på säg 50 rader om 20 tecken vardera, dvs det skulle ha färre än 1000 tecken om det skrevs i något vanligt programmeringsspråk. Låt oss nu definiera $f(N)$ som det största tal som ett sådant idealiskt datorprogram med högst $N$ tecken kan skriva ut. Då är $f(1000)$ minst lika med Grahams tal, och förmodligen ofattbart mycket större. Lägg märke till att programmet alltså måste stanna för att det ska räknas. Ett program som bara fortsätter att skriva ut siffror i oändlighet är inte en beskrivning av något tal, och räknas inte.
  Med de datavetenskapliga talen passerar vi gränsen för vad som överhuvudtaget kan beräknas. Funktionen $f$ är en variant av det som kallas Busy Beaver, och är ett av standardexemplen på vad som i likhet med Alan Turings halting problem inte går att beräkna med någon algoritm.
  Nu skulle man kunna tro att de datavetenskapliga talen ligger väldigt långt från de pussel och tankenötter som vanligt folk håller på med. Men även de är allestädes närvarande och dyker upp i just pussel. Wang tiles är fyrkantiga pusselbitar som ska läggas så att färgerna matchar. För en given uppsättning är frågan om det går att täcka hela planet. Hur stor är den största kvadrat som kan byggas av någon uppsättning av $n$ stycken Wang tiles som inte kan täcka hela planet? Svaret är att det i allmänhet inte går att räkna ut överhuvudtaget! Det är en funktion av busy-beavertyp, vilket innebär att om vi ställer den frågan för till exempel $n=1000$ tiles, kommer svaret att vara större än de tal jag nyss kallade "kombinatoriska".
  Jag och Urban Larsson har ett papper där vi visar att de datavetenskapligt stora talen lurar bakom barnspel med tändstickor.

Men det finns en vetenskap kvar på min lista, och de tal man kan stöta på där är så löjligt stora att vi ytterligare en gång får konstatera att vi inte hade sett någonting än.

7. Logiska tal. På samma sätt som programmeringens språk gjord att vi kunde definiera $f(n)$ som det största tal som kan beräknas av ett $n$ tecken långt program, kan vi använda matematiska språk för att definiera det största tal som kan definieras med $n$ tecken.
  Då måste vi konstruera ett språk som gör att vi kan definiera matematiska begrepp formellt, inuti språket. Sådana språk har konstruerats, och ett av dem, ZFC, har kommit att bli en standard för den här typen av resonemang, även om det inte mig veterligen finns någon som faktiskt använder ZFC på det sätt som programmeringsspråk används.
  ZFC står för Zermelo-Fraenkels system utvidgat med the axiom of Choice, och det är i princip tillräckligt kraftfullt för att man ska kunna definiera begrepp som Turingmaskin. Det gör att vi med ett sådant språk formellt kan definiera funktionen $f$ ovan, trots att vi inte har något sätt att beräkna den. Vi kan sedan bland annat definiera en hel hierarki av olika varianter av Turingmaskiner, utökade  med svarta lådor som beräknar lägre nivåers busy-beaverfunktioner. Så om vi definierar $N$ som det största tal som kan definieras i ZFC med högst en miljon tecken, får vi något som slår till och med de datavetenskapliga talen med hästlängder.
  Scott Aaronson har en väldigt trevlig uppsats som bland annat förklarar detta i mer detalj, och nu ser jag att han har skrivit om detta på sin blogg ganska nyligen.
  Men är det inte lite paradoxalt att vi kan prata om detta tal $N$ i en bloggpost med färre än en miljon tecken? Kan vi definiera ännu större tal genom att formalisera våra resonemang om ZFC?
  Då hamnar vi i frågor om huruvida olika utvidgningar av ZFC är motsägelsefria, och snart är vi i vad Scott Aaronson kallar Gödels träsk. Så vi kan lika gärna avsluta med

Det största tal du kan tänka på plus ett, stjärnstopp stjärnstopp stjärnstopp!

 Här är förresten en snygg affisch.

Sunday, March 4, 2018

Infinite lake surrounded by lighthouses: Why $1+1/4+1/9+\dots = \pi^2/6$

The Youtube channel 3Blue1Brown has made a wonderful video based on one of my papers! It's called The stunning geometry behind this surprising equation, and shows a geometrical proof of Leonhard Euler's amazing equation \[1 + \frac14 + \frac19 + \frac1{16} + \dots = \frac{\pi^2}6.\]
By the way, this means that a prediction from my very first blog post is coming true!


Several people notified me of this video already the same day it was posted (first of them was a student in my discrete math course), and it really is awesome!

 I have seen some videos from 3Blue1Brown before, but never checked out who makes them. This one was created by the team of Grant Sanderson and Ben Hambrecht. Grant Sanderson is the creator of 3Blue1Brown, and from their about-page I quote:

"...what excites me the most is finding that little nugget of explanation that really clarifies why something is true, not in the sense of a proof, but in the sense that you come away feeling that you could have discovered the fact yourself".

I wish I had said that myself. I mean I come away feeling that I could have!

About my personal relation to the Basel problem:

I remember thinking about the sum $1+1/4+1/9+\dots$ before I knew the answer. I asked one of my teachers about it, but he didn't know.

When I was something like 16 or 17 years old, I found a book in our school library called Högre matematik för poeter och andra matematiska oskulder (Higher mathematics for poets and other mathematical virgins). That book was my first encounter with Fourier series. I played around with the series for the saw-tooth and related functions, and used my pocket calculator to check the amazing results. Somehow I figured out that those series provided the answer to my question, and I was astonished to realize that it wasn't pi times something, it was pi squared!

I also realized I could integrate those series and sum the inverse powers whenever the exponent was even. I think I went as far as \[1+\frac1{2^{14}}+\frac1{3^{14}}+\dots = \frac{2\pi^{14}}{18243225},\] and used that to compute digits of pi on a computer in school.
I had a lot of fun discovering those things myself although I realized they had to be well-known. Later on I learned about the Riemann Zeta-function, Bernoulli numbers, and stuff.

By the way, and related to a discussion in the video, my friend Peter Grenholm from the years in Uppsala once said that "If there's a pi, there's a circle!". I think we were contemplating the mysteries of the normal distribution.

In 2004 I found an apparently new proof of the Wallis product formula, another amazing formula involving pi. That's another story, but while searching the literature to see if that proof was new (I still have doubts!) I stumbled upon a marvellous paper by the twin brothers Akiva and Isaak Yaglom from 1953. The paper was in Russian, but it was so short, elegant, and well written that I could understand it all by just looking at the equations. They derived three famous formulas by Wallis, Leibniz, and Euler, all involving pi. And they did it using trigonometric identities only, not calculus as in all the proofs I had seen before.

Those trigonometric identities were cute but still quite sophisticated, depending on complex numbers and a fair bit of algebra. But one day when I was teaching "Grunken" in Linköping, a sort of preparatory course for new students, one of the students asked me about a problem in their book. The problem was about expressing $\tan(x/2)$ in terms of $\tan x$. I knew there was such a formula, but hadn't really thought about it. But when we went through the solution, I immediately realized that the identities from the Yaglom-Yaglom paper could be easily derived, at least when a certain number $n$ was a power of 2. We discussed this in the coffee room in Linköping with some of my colleagues, and somebody, maybe Mats Aigner (?), showed me a paper by Josef Hofbauer where Euler's identity was derived in precisely this way (but Mats Aigner is not the M. Aigner cited in Hofbauer's paper, that's Martin Aigner).

So the idea was already known, but I still felt that there was something there that needed to be sorted out and simplified even further. If that trigonometry was so simple, why wouldn't the whole thing be just plain euclidean geometry?

So I tinkered with various ways of realizing the trigonometric identities geometrically. The problem was that in most of those constructions, the key quantities were tending either to zero or to infinity with increasing $n$. But finally I came up with a model that didn't need any annoying rescaling. I thought of it as stars revolving around a common center of gravity, and the relevant quantity was the total amount of light received at some other point in their orbit. But light-houses, as in the video, are arguably easier to move around!

I gave a talk about this at Chalmers in 2010, and put a LaTeXed version on my web page, mostly so that I wouldn't forget about it myself.

When I heard about the new video I didn't even remember which version of the paper I had put on my webpage. I had a different one where all the stars in the universe were on a line, and the theoretical physicists were debating the total amount of light. And then a little girl asked what would happen if the universe was finite and the stars were on a circle. A few years ago I had dinner with Lotta Olsson, an author of children's books, and we talked about poetry, mathematics, and Tönis Tönisson's book. Then I tried to rewrite the whole paper with rhymes in her style, but I didn't get it to work (yet!).

One of the funny things is that my paper isn't published anywhere except somewhere near the bottom of this webpage of mine that I only rarely update. It's not even on the arXiv. There is this industry (what should we call it?) in academia called bibliometry, where publications and citations are counted, but only in certain journals. A publication only counts as a "real" publication if a commercial publisher like Elsevier can trick universities to pay for it (using money from tax-payers of course). To enforce this corrupt system they talk about h-index, impact factors, and "outreach". This paper of mine has zero "outreach" of course, since it's not even a real paper according to this standard.

But somehow the internet tends to find what you put there. I have seen it mentioned on some blog somewhere, and I've been asked if I'm the author. And now, after a weekend, the 3Blue1Brown video explaining the paper has been viewed more than 200,000 times. I guess that means that most people who ever came across any of my mathematics did so in the last couple of days!

Sunday, February 18, 2018

Trenden på lång sikt

På internet diskuteras allt som oftast mordstatistik, jordens medeltemperatur med mera. Ny Teknik har till exempel nyligen publicerat en artikel om havsytans nivå och dess förväntade ökning under innevarande sekel. På facebook slår en kommentator fast att havsnivån inte har stigit sedan 2015, medan en annan (inte jag alltså, utan en annan kommentator) förklarar hur havsnivån ständigt förändrats under jordens historia och att det bara är att anpassa sig. Tonen är på andra ställen i tråden ganska hård, men lyckligtvis utbyts inga okvädesord mellan företrädarna för dessa två till synes oförenliga ståndpunkter. Istället tycks de förenas i sitt avfärdande av "miljötalibanerna" och deras prat om en trend över de senaste decennierna.

Det här med trender kan vara knepigt. Fast borde det inte bara vara att ta det stora perspektivet, så ser man tydligare vart den verkliga, långsiktliga, trenden pekar?

Jag tänkte vi kunde titta lite på en matematisk funktion. Det är förstås bara ett räkneexempel (ja ja, den som vill får googla "bara ett räkneexempel") men ändå. Låt oss ta funktionen

\[ \begin{multline} f(x) = \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k+1} \frac{10^k\sin(x/10^k)}k = \\10\sin(x/10) - \frac{100\sin(x/100)}2 + \frac{1000\sin(x/1000)}3 - \frac{10000\sin(x/10000)}4 +\dots.\end{multline}\]

Det kanske inte är så lätt att se vad det är frågan om, så låt oss titta på en figur, där värdena på $x$ ligger mellan $-10$ och $10$.


Här ser man klart att funktionen $f$ växer: Ju större $x$ är, desto större blir $f(x)$. Men är detta verkligen den långsiktliga trenden? Vi zoomar ut och låter $x$ gå mellan $-100$ och $100$.Oj, nu ser vi istället sanningen. Trenden är i själva verket avtagande, och den lilla ökningen vi såg i förra figuren var bara ett obetydligt och tillfälligt brott i denna trend. Ännu tydligare borde det bli om vi zoomar ut ännu mer, till $-1000\leq x \leq 1000$.


Aha, det är NU vi ser sanningen. I själva verket hade vi rätt hela tiden (utom nyss när vi hade fel), den SANNA trenden är växande. Nu tittar vi på intervallet $-10000$ till $10000$:


Ok, du som läsare ser nog vart jag vill komma. Den här funktionen har "trender" åt olika håll på alla olika skalor. Varje gång vi zoomar ut med en faktor 10, visar sig den föregående trenden bara vara ett kort avbrott i en ännu större och motsatt riktad trend. Vi tar en sista, från $-100000$ till $100000$:Så vad är då sanningen? Jo den är att alla de här "trenderna" existerar samtidigt, och att ingen av dem gäller "på lång sikt". Men ska du gissa dig till funktionens "framtida" beteende baserat på dess "historia", är inte alla trender lika relevanta. Ska vi gissa oss till klimatet om femtio år, behöver vi inte ta hänsyn till vare sig tidvattnet eller förändringen i jordaxelns lutning.

Tuesday, January 30, 2018

Gafflande på bloggen


Att gaffla är en skön konst. Min före detta kollega Peder Berkell berättade hur han en gång (Berkell-Engström 1977) lyckades gaffla samma två pjäser med två av sina egna pjäser - samtidigt!Bonden på e7 hade redan en gaffel på de två svarta tornen, men det behövdes en till, så vit fyllde på med 32 Se6! Svart var ju för tillfället ett torn över, så efter till exempel 32. exd8D Txd8 hade han kunnat kämpa. Men efter springargaffeln ryker båda tornen; när bonden går i dam måste ju det kvarvarande tornet slå den nya damen!

Mitt bästa bidrag till gafflarnas värld är från Linköpingsmästerskapet, 2002 tror jag det var.


Det här var nog första gången jag mötte Fredrik "Qwarre" Qwarfort. Jag hade först tänkt spela 16. f4, men en inre röst sa mig att det var något speciellt med den här ställningen, och att jag skulle titta lite till (fast min inre röst säger för det mesta att det är roligt att räkna varianter, ända tills en annan inre röst säger att jag är i tidsnöd, varvid den första inre rösten drar slutsatsen att vi måste fortsätta räkna, fast fortare, och att vi därför behöver mer kaffe).

Det finns en säregen geometri här. Antagonisterna är den vita damen och den svarta kungen. Om vi slår en cirkel med linjen mellan dessa två pjäser som diameter, visar det sig att ställningens övriga nyckelrutor också ligger på denna cirkel. Löparen på b3, springaren på b6, och rutan d8 (och även g1 där den vita kungen nöjd ser på) har alla den egenskapen att det blir rät vinkel när de blickar mot vits dam och svarts kung. För mer om schackbrädets geometri får jag hänvisa till en tidigare post om Pythagoras schackproblem.

- Tänk om du skulle slå på f7 och bara ge bort en pjäs rakt av, sa den inre rösten. Jag kan väl inte sitta och tänka på sånt, sa jag. Lägga betänketiden på att fundera över vilket som är det löjligaste sättet att förlora pjäs. - Men tänk om du skulle slå på f7, sa den inre rösten. Och då såg även jag det. Om svart slår löparen rakt, gör min dam ett rakt drag och schackar rakt. Om svart slår diagonalt, gör min dam ett diagonalt drag och schackar diagonalt. I båda fallen ryker springaren på b6 efter att damen svänger av 45 grader. Vi fortsatte 16. Lxf7+! Kxf7 17. Db3+ Le6 18. Dxb6, och jag vann så småningom slutspelet tack vare merbonden.

Kan en pjäs gaffla två motståndarpjäser som båda är av samma sort som den gafflande pjäsen? Ja, det är klart att det går. Om man har laddat upp med torn bakom, kan man ofta ställa fram en bonde mellan två motståndarbönder och nöjt konstatera att nu smäller det någonstans och en linje kommer att öppnas. Men vissa andra möjligheter är lite ovanligare. Nyligen har jag stött på två studier på det här temat. En har jag för mig att jag såg på något föredrag från Saint Louis, men minns inte vilket det var. Ställningen var i alla fall den här:


Vit drar och gör remi.

Vit måste försöka stoppa bonden, och det enda som fungerar är 1. Se7! f4 2. Sg6 f3 3. Se5 f2 4. Sg4. Nu kan svart inte förvandla till dam på grund av springargaffeln på e3. Så svarts enda vinstförsök är 4. - f1S. Som den känner till som kan sina springarstudier, vinner tre springare oftast mot en. Men inte alltid, för här kommer 5. Sf6!. Det här är vad jag kallar springargaffel! Springaren kan inte slås för patt, men om den inte slås, ryker en av de svarta springarna.

En annan studie som jag (även den) såg på video och inte känner till någon upphovsperson för, realiserar temat med ett torn gafflandes två motståndartorn:

  
Vit drar och vinner.

Vit börjar med ett par naturliga drag för att försöka få ner en bonde: 1. f7 Tf1 2. gxh7 Th2. Sedan kommer det spektakulära 3. Lf2!!. När jag visade den här studien för gubbarna på Solrosen, drämde Hatim Al-Hadarani in det här draget efter uppskattningsvis 0.2 sekunders betänketid. Han beklagade därefter att jag hade avslöjat lösningen genom att tidigare surra om pjäser som gafflade samma sorts pjäser. Nåja, efter 3. - T1xf2 kommer i alla fall den nu totalt bortspoilade poängen 4. Tg2!!, då det vita tornet gafflar de två svarta.Lägg märke till att det så att säga är en äkta gaffel och inte bara något slags interferens; om ett av de svarta tornen smiter, slår vit helt sonika det andra. 

Kan en löpare gaffla två löpare? Ja, det kan den väl. På ganska rak arm ställer jag upp följande:


Vit drar och gör remi.

Det går inte att slå på e1, för efter 1. Lxe1? Se4! är vit i dragtvång och måste ge löparen för att inte bli matt direkt. Så vit får i stället gaffla de två svarta löparna: 1. Lf2! Nu står den svarta springaren så perfekt placerad att löparna inte kan gardera varandra!

Fast ska det göras snyggt, ska förstås svart först tvingas förvandla till löpare. Typ om vits löpare hade stått på g1 och svart tidigare hade behövt spela e1L för att inte sätta patt. Men det verkar svårt att få till, så det får vara färdiggafflat för den här gången!

Sunday, January 21, 2018

Till marknadsliberalismens försvar

Regeringen och vänsterpartiet presenterade i fredags sitt förslag om begränsningar av vinster i välfärden. Förslaget möter dock motstånd och väntas inte få stöd i riksdagen. Enligt vissa motståndare skulle flera tusen skolor och äldreboenden behöva läggas ner, med katastrofala följder för välfärden, om förslaget blev verklighet. Vart ska stackars mormor ta vägen om äldreboendet försvinner, har du tänkt på det, Jonas Sjöstedt?

Nej det har han inte. För politiker behöver inte analysera ända ner till den nivån. Det finns i stället en teori som kallas nationalekonomi som förklarar hur ett samhälle kan fungera trots att de som styr inte har koll. Teorin bygger på det som brukar kallas tillgång och efterfrågan. På en fri marknad skapas priser för varor och tjänster, och med hjälp av priserna kan man organisera ett företag eller ett helt samhälle i termer av pengar, utan att känna till detaljerna.

Idén bygger dock på att aktörerna på marknaden är fria att fatta egna beslut och fria att efterfråga och skapa, köpa och sälja till priser de själva kommer överens om. Skräckhistorier från kommunistiska diktaturer illustrerar hur det går om man sätter pristak på exempelvis matvaror för att även fattiga ska ha råd med mat. Effekten blir den motsatta. När incitamentet att producera minskar, blir det mindre producerat. Vi har sett bilderna på köerna och de tomma butikshyllorna i det forna östeuropa och nu i Venezuela.

På den svenska marknaden för skola och omsorg är en av aktörerna staten. Staten har ansvar för att bland annat se till att alla barn får gå i skola (vilket till stor del har delegerats till kommunerna, men det är staten som bestämmer och har ansvaret). Det betalar vi skatt för och det är det värt tycker de flesta.

För att fullgöra detta ansvar kan staten (ja ja, kommunerna) köpa tjänster från privata företag, och har sedan drygt 20 år tillbaka betalat för hela skolor i privat regi. Detta har dock visat sig vara förenat med vissa svårigheter. De privata aktörerna plockar russinen ur kakan genom att etablera sig där det med gällande schabloner är lönsamt (vilket generellt verkar vara i socioekonomiskt starka områden där färre elever har särskilda behov och där det är lättare att driva en fungerande skola billigt). I problemområden sitter kommunerna i större utsträckning själva kvar med ansvaret.

När det blir möjligt för privata ägare att ta ut vinst, sipprar detta incitament ner genom organisationen (trickle-down heter det visst på engelska). Rektorer, lärare och annan personal som skulle kunna göra bra saker som utvecklar verksamheten, uppmuntras i stället att så billigt som möjligt uppfylla kravspecifikationen.

Det är svårt för politiker att justera skolpengen och formulera kvalitetskrav så att man får ut det bästa möjliga av denna marknad. Vad de rödgröna nu föreslår är att staten i egenskap av aktör på den fria marknaden ska utnyttja sin frihet till att i stället efterfråga något annat. Istället för att försöka skriva in allt man vill ha av skola och omsorg i en kravspecifikation, bör vi efterfråga att korten läggs på bordet och att vissa pengar öronmärks till själva verksamheten.

Det innebär alltså att man efterfrågar viss insyn i hur något produceras, och inte bara mätbara kvalitetsaspekter på den färdiga produkten. Ungefär som när man efterfrågar ekologiskt, fair-trade eller närproducerat. Vinsttaket, om det blir verklighet, är inte att snedvrida marknaden, det är marknaden. Om den marknaden ska fungera och leda till kvalitet, måste staten få bli bra på att hålla i pengarna och efterfråga rätt saker.  

Men vad händer då om stackars mormors äldreboende läggs ner? Ja även det besvaras av beprövad ekonomisk teori. Aktörer som inte kan producera det som marknaden efterfrågar slås ut, men lämnar då plats åt andra som är bättre. Det är så vårt välstånd har vuxit fram. Men det är svårt att ta till sig marknadsliberalismens paradoxala idéer. Arvet efter Adam Smith möts fortfarande med misstro, särskilt bland alliansens anhängare. Där tror många att hundratusentals svenskar skulle stå utan skola och omsorg om de nuvarande aktörerna valde att lägga ner. Man tänker sig att när man vrider på en ratt ska ingenting annat ändras. Det är samma feltänk som i Venezuela, där man trodde (?) att det går att sänka matpriserna utan att utbudet ändras. Eller som att tro att en miljon svenskar har varit utan hemelektronik sedan Onoff och Expert konkade, för inte kan väl hyllorna på Elgiganten fyllas på bara för det, som av en osynlig hand?

Men blev jag inte lite väl sarkastisk där? Är det rimligt att jämföra skolbarn, sjuka, och gamla med prylar?

Då har cirkeln slutits. Om vi inte tycker att det är rimligt att gammelmormor måste flytta omkring för att privata företag lägger ner till höger och vänster under det att kvaliteten ökar exponentiellt, kanske vi skulle tänka på ett annat sätt från början.

Det som inte är rimligt är att först säga att vi ska släppa in privata aktörer för att det är bra med marknadsekonomi och konkurrens, för att därefter tvärvända och säga att de etablerade företagen måste skyddas från den stora stygga marknaden med dess föränderliga efterfrågan och besvärliga ovilja att drälla med pengar, för att stackars mormor.

Monday, September 25, 2017

Racist AI?

“AI can detect signs of Alzheimer”, “AI can see who is gay”, “AI predicts next recession”. We are getting used to seeing claims that "an AI" can do all sorts of things. And it becomes quite credible, given the amazing stuff we can now download to our phones.

One of the more controversial applications of "AI" is a system apparently already in use in the United States for estimating the likelihood that convicted criminals will reoffend in the future. The whole concept has been criticized for being racist, and because the private enterprise that provides the algorithm doesn't disclose it.

But the implicit assumption, even among many critics, seems to be that if you let a computer do something, it will automatically be fair. Everyone is treated the same. You take away all emotions, prestige, bias, and prejudice, and base the decision on facts and logic only.

A claim that can be found here and in several other articles is that the algorithm has been shown to consistently be much more likely to false-flag black people as high risk of recidivism, and conversely more often mistakenly classify white people as low risk.

An article in Pro Publica then goes on to say that:

"If computers could accurately predict which defendants were likely to commit new crimes, the criminal justice system could be fairer and more selective about who is incarcerated and for how long. The trick, of course, is to make sure the computer gets it right."

No it isn't.

As far as I can see there is no evidence that there is anything wrong with the algorithm. The problem is that the idea of determining time in jail based on statistical predictions of risk of reoffending is incompatible with individual justice, and enforces structural racism.

Let's first straighten one thing out: Even though the AI probably doesn't have direct information about ethnicity or skin color, this correlates with a number of factors like education, employment, living standards and so on. Therefore even if we don't tell the computer who is black and who is white, its output may still correlate strongly with it. So we might as well assume that the AI (indirectly, but still) has information about people's ethnicity and how it correlates with crime.

But even if black people are convicted more often on average than white people, shouldn't the mistakes of the algorithm go equally often in both directions? Isn't the apparent bias an indication that something is wrong with the algorithm?

No. This is the problem. And it has to do with a simple mathematical fact that won't go away no matter how you tinker with the algorithm.

Suppose instead, just to take a less controversial and more clear-cut example, that you would try to predict the outcomes of games in some sports event like a soccer league. You can see from statistics that team A seems to be the strongest, winning more than 50% of its games no matter the opposition, and conversely that team Z loses a majority of their games even against the weaker of the other teams.

Then your best bet isn’t going to be some scenario where team A wins 70% of the games, or whatever their statistics is. Instead you maximize your expected number of correct predictions by guessing that team A will win every single game, and similarly that team Z will be losing all the time.

This guess, which is the best one given the information you have, will appear unfair if you look at the cases where it was incorrect. It will happen much more often that team Z is incorrectly predicted to lose, and that team A is incorrectly predicted to win, than the other way around. Because in this example the other way around never happens, as team A is always predicted to win, and team Z always predicted to lose.

The same thing will probably happen (to some extent, but less clear-cut) if we try to guess whether people will commit crimes based on for instance their level of education and where they live (things which incidentally also correlate with ethnicity).

And there is no way of making this go away by fixing a bug in the algorithm, because it doesn't have anything to do with the computer or the code. If you try to predict criminality based on a factor X that correlates with it, then people who have X will more often be labeled high-risk, and also more often be false-flagged as high-risk.

Letting such predictions influence penalties is simply incompatible with individual justice.

There is much more to be said about this, for instance regarding the fact that there is a strong political movement in Sweden and in many other countries that would like to have precisely this form of structural discrimination and that actually prefers that to individual justice, as long as they get to choose which factors to incorporate (like being an immigrant) and which factors to ignore (like membership in the Nordic Resistance Movement).


Monday, July 31, 2017

Besserwisserpoker

Besserwisserpoker är ett kortspel som jag hittade på efter en diskussion på Olle Häggströms blogg för snart fem år sedan, och som jag nämnde igen för några dagar sedan då jag var hos mina vänner Lori och Fredrik. I deras sällskap kommer samtalet lätt in på matematik, spel, sannolikheter, betting, poker, och överhuvudtaget hur man tänker för att fatta rationella beslut.

Men det började med att Bo "bosjo" Sjögren frågade Olle hur man kan bedöma vem som är bäst på att tippa stryktips av två personer som, i stället för att bara välja 1, X eller 2 på varje match, får sätta procentsatser på de tre utfallen. Diskussionen kom att involvera logaritmer, entropi, begreppet ärlighet, Avogadros tal, och McCutcheonvarianten (en spelöppning i schack som verkar omges av en sorts kult). Den lär även ha renderat mig en nominering till Svenska Besserwisserföreningens hangaroundavdelning, men det är oklart om jag blev invald.

Nåväl, idén är att om till exempel person A ger utfallen 1, X och 2 sannolikheterna 55%, 20%, 25%, medan B säger 40%, 25%, 35%, och det sedan slutar med att hemmalaget vinner (alltså en etta), tyder detta på att A var lite bättre än B, i och med att A angav högre sannolikhet (55%) än B gjorde (40%) för det som faktiskt hände. Hade i stället bortalaget vunnit, skulle vi ha haft viss anledning att tro att B var bättre på att tippa.

Men om vi skulle låta A och B ange procenttal i 13 matcher och helt sonika addera de tal som tilldelats matchernas faktiska utfall, skulle det löna sig, för den som vill framstå som duktig på att tippa, att sätta 100% på det utfall man betraktar som mest sannolikt. Vi kunde då lika gärna ha låtit A och B tippa varsin rad på vanligt sätt.

Olles svar var att i stället addera logaritmerna av procenttalen. Ett värdigt besserwissersvar (notera att epitetet besserwisser har positiv klang i Olles värld), men hur motiverar man detta utan att gräva ner sig i analys och sannolikhetsteori?

En kommentator vid namn Norpan föreslog vad som ser ut att vara ekvivalent, nämligen att multiplicera procenttalen och låta produkten bli respektive tippares poängtal. Att addera logaritmer är ju enligt räknelagarna detsamma som att först multiplicera talen och sedan logaritmera, så man borde kunna jämföra tipparskickligheten hos A och B genom att jämföra produkterna av deras procenttal.

Med Norpans förslag räcker det med mellanstadiematematik, men kruxet är att om man försöker maximera väntevärdet av sin poäng, lönar det sig fortfarande att sätta 100% på det man tror mest på, trots att detta oftast ger noll poäng i slutändan! Problemet gick till slut att lösa utan logaritmer, men det jag tänkte prata om här är ett kortspel som modellerar situationen. Jag kallar det för Besserwisserpoker, och den som vill veta varför får titta på Olles blogg.

Spelet går ut på att gissa vilken av tre pokerhänder som blir starkast. De två spelarna A och B startar med ett rejält antal marker, minst tio tusen var. Kanske hundra tusen är bättre, för de kommer att försvinna snabbt! Man får ha något slags växlingssystem.

I varje runda blandar man en vanlig kortlek och delar ut tre händer med två kort vardera som i pokervarianten Texas Holdem, samt en "flopp" bestående av tre gemensamma kort. Baserat på dessa kort (som båda spelarna ser) fördelar varje spelare sina marker mellan de tre händerna. Dessa satsningar görs "simultant" i den meningen att varje spelare måste bestämma sin fördelning av marker utan att se hur motståndaren gör.

Därefter (och spelarna får nu se hur motståndaren satsade) delar man ut ytterligare två gemensamma kort. I poker kallas dessa traditionellt turn och river. Styrkan hos var och en av de tre händerna bestäms nu, precis som i Texas Holdem, av den bästa pokerhand som går att åstadkomma genom att välja ut fem av de sju tillgängliga korten (de två på respektive hand samt de fem gemensamma).

När det har konstaterats vilken eller vilka av de tre händerna som är starkast, får spelarna tillbaka de marker som satsades på dessa händer. Vinnaren är den som efter 13 omgångar har flest marker kvar, eller som i ett tidigare skede har marker kvar när motståndarens marker har tagit slut.

När man har delat ut en giv, kan det till exempel se ut så här:


Ingen hand har något par, så hand 1 är för tillfället starkast i kraft av sitt ess. Det kan i förstone verka som om händerna 2 och 3 är ungefär lika starka. Men hand 2 har förutom möjligheten till ett par också stegdrag, och litet färgdrag, alltså möjlighet till stege om det kommer en åtta, eller färg om det kommer två klövrar. Hand 3 å andra sidan är dominerad av hand 1 i den meningen att om det kommer en fyra, är hand 1 fortfarande bättre, och får hand 3 stege, så får hand 1 också stege.

Kontentan blir att hand 2 är nästan lika bra som hand 1, medan hand 3 ligger betydligt sämre till. Det finns $43\cdot 42 / 2 = 903$ möjligheter för de sista två gemensamma korten, och ett litet datorprogram räknar ut att hand 1 vinner ensam 444 gånger (mindre än hälften!), hand 2 vinner ensam 353 gånger, och hand 3 vinner ensam bara 84 gånger. 22 gånger får man pengarna tillbaka på både hand 1 och hand 3.

Hur ska man då satsa? Det kan vara frestande att fördela sina marker mellan enbart händerna 1 och 2. Om någon av dessa vinner, har det lönat sig att inte slösa bort något på hand 3. Men om motståndaren satsar några få marker på hand 3, blir problemet att den fördel man får när hand 1 eller 2 vinner blir mycket mindre än vad man förlorar om hand 3 skulle råka vinna.

Om man spelade ett enormt stort antal händer (och startade med ett bortom astronomiskt antal marker), skulle de optimala satsningarna behöva vara väldigt nära proportionella mot händernas sannolikheter att vinna (med vissa justeringar för möjligheten att flera händer vinner). Men när bara några få givar återstår, kommer det in spelteoretiska aspekter.

För att göra spelet skarpare kan man bestämma att en viss spelare, till exempel A, har vunnit om spelarna har lika många marker kvar på slutet (eller får slut på marker samtidigt). Denna fördel kan balanseras genom att B får starta med något fler marker.

Låt oss säga att det ser ut så här på sista given, och spelarna har en mark var kvar:


Om man tillät oavgjort skulle avslutningen bli ganska slätstruken: Hand 3 har par i nior och kommer att vinna mer än hälften av gångerna. Om jag satsar min mark på hand 3, gör du bäst i att satsa på samma sätt. Den som avviker hamnar alltid i underläge. Men om A kommer att deklareras vinnare vid lika antal marker blir det mer spännande. Spelare B måste då försöka hitta på något annat. Om A satsar på hand 3 medan B väljer att satsa på hand 1 (som får stege både på en åtta och en fyra!), kommer B att vinna mer än var tredje gång.

Fast det är inte så enkelt heller. Om A anar att B tänker satsa på hand 1, kan A korsa B:s planer genom att också satsa på hand 1! Fast B kan förstås då vara en riktig lurifax och i stället själv satsa på hand 3!

Så hur ska man då spela? Svaret är att de optimala strategierna är randomiserade. För att inte bli lurad ska du i princip ha en personlig och hemlig slumptalsgenerator som i viss mån styr ditt spel. I det här fallet vinner den första handen 323 gånger och den tredje handen 487 gånger, av 903. Hand 2 vinner 93 gånger, vilket är för lite för att det ska vara rätt att någonsin satsa på den. Med bara två alternativ är regeln att spelare A, som har fördel, ska göra fel på hand 1 och hand 3 lika ofta åt båda hållen, medan spelare B som är underdog ska gissa rätt lika ofta på hand 1 som på hand 3. A ska alltså betta på hand 1 med sannolikhet $323/(323+487)$ och på hand 3 med sannolikhet $487/(323+487)$, och för B blir det tvärtom. Spelare B vinner med sannolikhet \[\frac{323\cdot 487}{(323+487) \cdot 903},\] eller ungefär 21.5%, och A alltså med sannolikhet 78.5%.

Mer komplicerat blir det om spelarna har flera marker kvar och alla tre händerna är aktuella att satsa på. Men det får räcka med spelteori för den här gången!